Peter- en meterwerking

Peter-

en meterwerking

“Sinds enkele jaren heeft SOFIA ook haar eigen peter- en meterwerking. Na het geven van een informatiesessie, zal zowel de eerstejaarsstudent als ouderjaar zich kandidaat kunnen stellen voor deze werking. Vervolgens worden deze aan elkaar toegewezen, rekening houdend met de verwachtingen. De ouderejaars zal zich doorheen het jaar ontfermen over de eerstejaars en deze wegwijs maken doorheen het volledige eerste jaar.